תלמידים והורים יקרים מאוד בימים שלא יתקיימו לימודים כסדרם עקב מצב חירום, מורי בית הספר ישמרו אתכם על קשר, דרך האתר הבית ספרי והמרחבים הכיתתיים. בית הספר מקיים "למידה מרחוק" שתתבצע ע"י מתן משימות לתלמידים במרחבים הכיתתיים. הודעות ועדכונים יפורסמו באתר. שנדע כולנו רק ימים שקטים ובטוחים. מצורפים קישורים לשעת חירום אתר פיקוד העורףאתר החירום של משרד החינוך אוח לומדים מרחוקפורטל התוכן החינוכיקשר חם-למידה מרחוקהתמודדות עם מצבי לחץכיף לי במרחב המוגןמאגר פעילויותמטח לומדים מהבית

 
 
הודעות להורים
כותבים עלינו בעיתון
מצויינות
תמונות תשע''ז
אלבומי תמונות
ארכיון תשע''ח
מידע לתלמידים
אשדוד בסימן קריאה!