11:09 (16/11/17) רינת זאדה
08:54 (06/11/17) רינת זאדה
11:52 (05/11/17) רינת זאדה
16:59 (31/10/17) שושנה לוטטי
15:59 (30/10/17) שושנה לוטטי
קרא עוד...
13:33 (01/10/17) רינת זאדה
12:19 (18/09/17) רינת זאדה
09:35 (15/02/17) שושנה לוטטי
כרטיסיות להורים
12:28 (15/01/17) שושנה לוטטי
לחשוב כמו מנהל- זה שם הניסוי- לפניכם תקציר הניסויו סקירה ספרותית אודות תפקודים ניהוליים
קרא עוד...
08:42 (01/11/17) רינת זאדה
13:31 (17/09/17) רינת זאדה
18:04 (06/09/17) רינת זאדה
11:45 (10/09/17) רינת זאדה
קרא עוד...
20:14 (16/02/17) שושנה לוטטי
דבר המנהל

קרא עוד...
19:56 (16/02/17) שושנה לוטטי
12:18 (01/01/17) שושנה לוטטי
יוצאים להכיר את אשדוד.כיתה ב'- הדיונה הגדולה -23/1/17 כיתה ג'- מצודת אשדוד ים-25/1/17כיתה ד'-שטחים פתוחים-11/1/17 כיתה ה'-אשדוד לתקופותיה-22/1/17
קרא עוד...
הודעות להורים
כותבים עלינו בעיתון
מצויינות
תמונות תשע''ז
אלבומי תמונות
מידע עירוני
מידע לתלמידים
אשדוד בסימן קריאה!